Bli medlem

Det er en livat gjeng du blir kjent med om du blir medlem .

Du trenger ikke å være profesjonell for å være med i Smøla Kameraklubb. Dette er en klubb for alle!

Dette skal være en » lavterskel»- klubb der alle skal føle seg velkommen og der bildet, ikke utstyret , skal være i fokus. Men samtidig må målet være at alle skal lære noe uansett stå-sted. Vi skal bli bedre fotografer og inspirere hverandre..

Vil du melde deg inn i Smøla Kameraklubb (SKK) send en mail til   wigdis.wollan@nktv.no   med opplysninger om navn,telefonnummer og e-postadresse.

KONTINGENT FOR  2016

Hovedmedlem : kr. 300,-

Familiemedlem , barn og unge under 20 år ,samt pensjonister :  kr. 200,-

Du blir registrert som medlem når du har betalt beløpet på konto nr.  3930 01 55557

VIKTIG :
Merk innbetalingen med navn

Comments are closed.