Blanke ark og nye fargestifter

Written by Wigdis Wollan on april 15th, 2016

Hei alle sammen, da har Smøla kameraklubb hatt konstituerende møte og nytt styre for 2016 er klart . Vi har fått to nye styremedlemmer, Anker Møllerop som nestleder og Jorunn Kvammen Gjøstøl som kasserer. Vi ønsker dem velkommen i styret.Sigrunn F. Petch tar over som sekretær, Wigdis fortsetter som leder og Arne Karstein Holmen og Jørgen Iversen Lie er styremedlemmer. Vi vil prøve å få klubben litt mer aktiv og  » levende » igjen og har lagt noen få planer foreløpig. Vi skal ikke ha for store ambisjoner , men håper å kunne verve noen nye medlemmer ved å invitere til et nybegynnerkurs for fotoglade på Smøla i løpet av august. Dato vil bli annonsert når alt er klarert med kursleder Tone Haugerud. Ellers har vi tenkt å ha første møte tirsdag 14.juni hvor vi skal samles om et  veldedig prosjekt . Ukedag for medlemsmøter vil muligens variere noe siden flere i styret jobber turnus, men vi skal prøve så langt det er mulig å fortsette med mandager .Dagligstua på Pensjonærheimen skal pusses opp og vi har tatt initiativ til å lage bilder med Smøla-motiv . Gjerne fra lett gjenkjennelige steder på øya. Mer info om dette kommer på mail og Facebook. Før dette er det lagt ut info om en tur 21.mai til Hustadvika fotoklubb på Facebooksida vår. Vi har noen fler planer, men dette vil det bli lagt ut info om senere og vi tar også en runde på første møte for å få innspill fra dere medlemmer. Følg ellers med på hva som blir lagt ut på facebook, der er de fleste innom jevnlig. Vi satser på et aktivt og positivt år 🙂 denne sida vil bli oppdatert etterhvert som jeg får noe å putte inn her . Hilsen Wigdis

jkg

 

 

 

Comments are closed.